You are here
Home > Om oss

Demokrati för Barns Framtid Tierp (DBFT)

GRUNDIDÉ

Demokrati för Barns Framtid – Tierp (DBFT) är en ideell ungdoms förening och tillhör den rikstäckande organisationen Demokrati för Barns Framtid.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

MÅL OCH SYFTE

Föreningen DBF Tierp har för avsikt

– att verka för ökad integration,

– att skapa mötesplatser för barn och unga med olika bakgrund,

– att ge materiellt, moraliskt, intellektuellt och andligt stöd till utsatta barn i världen,

– att ge barn förutsättningar för en lycklig barndom med grundläggande värden som demokrati, trygghet, frihet, kommunikation, lärande, empati och jämställdhet samt icke-våldsfostran av barnen

– att i övrigt verka i enlighet med FN:s konvention om barnens rättigheter.

 SÄTE

Föreningens säte är i Tierp, Sverige.

                                                   Afterschool 

 

Top