You are here
Home > DBF Junis

Junis är barnorganisationen i IOGT-NTO-rörelsen. I Junis finns det ungefär 25 000 medlemmar i över 400 föreningar. Medlemmarna är barn, ungdomar och ledare i alla åldrar. Junis yngsta medlem är ett år och den äldste 100 år. Junis har huvudsakligen verksamhet för barn mellan 7-14 år. All verksamhet hänger på ett eller annat sätt ihop med drogfrihet, demokrati, internationell solidaritet och miljö. Barn och ungdomar som är med i Junis kan välja mellan en mängd olika verksamheter, en del föreningar pysslar mycket med händerna, några sysslar med teater medan andra är mer mångsidiga och för fler saker.

Top