You are here
Home > Hiphop dans i söderförs

Genom att använda dansen och rytmens språk för alla – då dansens form är gränsöverskridande. Detta främjas av samarbete inom asylsökande barn, svenskar barn och ensamkommande flykting barn, barn i familjerelation och organisationer som kan agera såväl förmedlare av projektet samt delta genom att medverka i evenemang

Top